صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۱.۱۲) (۰.۹۸) (۹۸.۳۸) (۹۷.۲۹)
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱.۰۷ ۰.۸۶ ۴,۶۷۹.۸۹ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۴۳ ۲.۳۳ ۶۳۲,۸۰۷.۱۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱.۲ ۰.۶۳ ۷,۵۶۷.۱۸ ۹۰۲.۸
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ ۰.۵۳ ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۲۷ ۲.۶۷ ۳۶۵,۸۲۰ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۱) (۱.۶۴) (۹۸.۲۴) (۹۹.۷۶)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۴ ۰.۳۹ ۳۲۵.۲۳ ۳۱۷.۳۹
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۴۵ ۱.۵۶ ۱۹,۲۵۵.۵۳ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۰.۳۲ ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۷ ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲,۶۸۷.۸۸ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۴۱ ۰.۳ ۳۴۴.۳۸ ۱۹۸.۶۶
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱.۹۴ ۲.۴۹ ۱۱۰,۴۲۴.۷۳ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۴۲ ۰.۴۸ ۳۵۵.۵ ۴۶۷.۵۷
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۱) (۰.۲۲) (۳۱.۶۹) (۵۵.۸)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ ۰.۲ ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ ۰.۲ ۰