صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۱۵ ۴.۴ ۸.۳E+۰۶ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۳۸ ۱.۷ ۱۵,۰۰۵.۹۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ ۰.۶۶ ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۰۶) (۱.۴) (۹۷.۹۶) (۹۹.۴۲)
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۱.۷۸) (۱.۹۱) (۹۹.۸۶) (۹۹.۹۱)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۱۵) (۰.۴۱) (۴۱.۳۶) (۷۷.۹۶)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۳۹) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۷۷ ۱.۸۸ ۵۹,۷۸۴.۷۲ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ (۰.۰۲) ۰.۳۹ (۷.۶۱) ۳۱۴.۱۱
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۹۱ ۱.۵۷ ۲,۶۱۶.۳۳ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۴۱ ۰.۵۷ ۳۴۸.۹۸ ۶۹۷.۸۷
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۶۷ ۱.۸۱ ۴۱,۵۶۲.۱۹ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۰.۱۳) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۳ ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ (۰.۱۱) (۰.۳۲) (۳۲.۴۳) (۶۹.۳۳)
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۲۶ ۰.۸۱ ۱۵۵.۰۲ ۱,۷۶۷.۹۸