صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ ۰.۶۶ ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۰۶) (۱.۴) (۹۷.۹۶) (۹۹.۴۲)
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۱.۷۸) (۱.۹۱) (۹۹.۸۶) (۹۹.۹۱)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۱۵) (۰.۴۱) (۴۱.۳۶) (۷۷.۹۶)
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۳۹) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۷۷ ۱.۸۸ ۵۹,۷۸۴.۷۲ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ (۰.۰۲) ۰.۳۹ (۷.۶۱) ۳۱۴.۱۱
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۹۱ ۱.۵۷ ۲,۶۱۶.۳۳ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۴۱ ۰.۵۷ ۳۴۸.۹۸ ۶۹۷.۸۷
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۶۷ ۱.۸۱ ۴۱,۵۶۲.۱۹ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۰.۱۳) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۳ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ (۰.۱۱) (۰.۳۲) (۳۲.۴۳) (۶۹.۳۳)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۲۶ ۰.۸۱ ۱۵۵.۰۲ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۶۳ ۰.۷۴ ۸۹۲.۶۳ ۱,۳۸۱.۶۹
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۵۲ ۰.۷۷ ۵۶۳.۰۲ ۱,۵۴۱.۶۸
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۷۹ ۱.۰۵ ۱,۶۷۹.۷۱ ۴,۴۰۶.۷۳