صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۱) (۱.۶۴) (۹۸.۲۴) (۹۹.۷۶)
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۴ ۰.۳۹ ۳۲۵.۲۳ ۳۱۷.۳۹
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۴۵ ۱.۵۶ ۱۹,۲۵۵.۵۳ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۰.۳۲ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۷ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲,۶۸۷.۸۸ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۴۱ ۰.۳ ۳۴۴.۳۸ ۱۹۸.۶۶
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱.۹۴ ۲.۴۹ ۱۱۰,۴۲۴.۷۳ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۴۲ ۰.۴۸ ۳۵۵.۵ ۴۶۷.۵۷
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۱) (۰.۲۲) (۳۱.۶۹) (۵۵.۸)
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ ۰.۲ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ ۰.۲ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ ۱.۰۸ ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۳۸ ۱.۵۴ ۱۴,۶۱۳.۳۹ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۰۲ ۰.۵۶ ۴,۰۰۶.۶۹ ۶۷۶.۵۳
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۳۶ ۰.۳۱ ۲۶۴.۶۷ ۲۱۴.۳۶
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۲۱ ۱.۴۱ ۷,۸۷۲.۰۸ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۳۸ ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۲ ۰