صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ افزایش سقف واحدها-تغییر آدرس تارنما تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ تغییر حسابرس و تغییر هزینه کارمزد متولی مورخ ۹۸.۰۵.۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ تغییرات نرم افزار و نصاب جدید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه