صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳,۹۶۱,۷۰۱ ۷۵.۷۳ % ۳,۱۸۶,۸۱۸ ۱۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۹۳۹,۲۰۵ ۵.۰۹ % ۳۴۸,۷۵۷ ۱.۸۹ % ۶,۴۲۶,۲۶۴ ۳۴.۸۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳,۹۱۸,۹۶۶ ۷۵.۱۹ % ۳,۱۷۹,۴۳۱ ۱۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۵,۳۶۰ ۵.۷۵ % ۳۴۸,۷۲۲ ۱.۸۸ % ۶,۳۷۸,۱۸۳ ۳۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۴,۱۳۵,۵۱۰ ۷۵.۲۹ % ۳,۱۷۹,۲۲۹ ۱۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۱,۶۵۵ ۵.۹۲ % ۳۴۸,۶۸۴ ۱.۸۶ % ۶,۴۴۴,۵۱۷ ۳۴.۳۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۴,۲۴۵,۶۵۸ ۷۵.۳۶ % ۳,۱۷۷,۸۵۳ ۱۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۲,۰۴۸ ۵.۹۹ % ۳۴۸,۶۴۵ ۱.۸۴ % ۶,۵۱۷,۹۶۰ ۳۴.۴۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۴,۲۴۵,۶۵۸ ۷۵.۳۶ % ۳,۱۷۷,۰۲۲ ۱۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۱,۹۹۶ ۵.۹۹ % ۳۴۸,۶۰۷ ۱.۸۴ % ۶,۵۱۷,۹۶۰ ۳۴.۴۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۴,۲۴۵,۶۵۸ ۷۵.۳۷ % ۳,۱۷۶,۱۹۲ ۱۶.۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۱,۴۵۳ ۵.۹۹ % ۳۴۸,۵۶۹ ۱.۸۴ % ۶,۵۱۷,۹۶۰ ۳۴.۴۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۴,۲۶۲,۹۷۷ ۷۵.۱۵ % ۳,۱۷۵,۰۶۸ ۱۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۶,۹۷۹ ۶.۲۵ % ۳۵۳,۷۷۸ ۱.۸۶ % ۶,۵۳۷,۷۸۴ ۳۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۴,۲۷۳,۰۸۵ ۷۵.۱۵ % ۳,۱۷۴,۰۷۳ ۱۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۱,۲۲۶ ۶.۲۷ % ۳۵۳,۷۴۰ ۱.۸۶ % ۶,۵۳۴,۱۷۵ ۳۴.۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۴,۴۴۱,۰۰۲ ۷۵.۳۱ % ۳,۱۷۲,۰۳۵ ۱۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۹,۲۰۵ ۶.۳۱ % ۳۵۳,۵۲۴ ۱.۸۴ % ۶,۶۳۰,۵۹۰ ۳۴.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۴,۵۹۹,۴۱۵ ۷۵.۴۸ % ۳,۱۷۱,۴۹۳ ۱۶.۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۲۱۵ ۶.۳ % ۳۵۱,۸۵۸ ۱.۸۲ % ۶,۷۱۳,۹۴۱ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ %