صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۶,۹۸۹,۰۰۰ ۴۶.۹ % ۵,۱۷۷,۴۳۶ ۱۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۴۱,۸۵۴ ۶.۷۴ % ۱,۳۲۱,۷۴۳ ۳.۶۵ % ۱۰,۲۹۳,۴۷۵ ۲۸.۴۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۶,۶۴۸,۳۱۱ ۴۶.۵۲ % ۵,۱۵۴,۳۸۴ ۱۴.۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۹۴,۶۵۹ ۷.۲۵ % ۱,۳۲۱,۲۶۰ ۳.۶۹ % ۱۰,۰۶۸,۹۷۹ ۲۸.۱۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۶,۷۳۷,۷۶۳ ۴۶.۸۱ % ۵,۰۷۳,۳۱۸ ۱۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۶,۷۲۵ ۷.۱۲ % ۱,۳۲۰,۷۷۹ ۳.۶۹ % ۱۰,۰۷۶,۱۳۳ ۲۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۷,۱۶۴,۹۳۰ ۴۷.۳۶ % ۵,۰۷۳,۱۵۵ ۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۴۳,۶۱۸ ۶.۷۴ % ۱,۳۲۰,۲۹۷ ۳.۶۴ % ۱۰,۲۴۴,۶۷۲ ۲۸.۲۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱۷,۱۹۰,۶۹۰ ۴۶.۹۳ % ۵,۰۰۱,۵۳۵ ۱۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۹۰,۶۲۰ ۸.۱۶ % ۱,۲۹۷,۱۶۹ ۳.۵۴ % ۱۰,۱۵۰,۵۱۹ ۲۷.۷۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۷,۱۹۰,۶۹۰ ۴۶.۹۴ % ۵,۰۰۰,۴۴۵ ۱۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۸۹,۶۲۰ ۸.۱۶ % ۱,۲۹۶,۷۰۴ ۳.۵۴ % ۱۰,۱۵۰,۵۱۹ ۲۷.۷۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۷,۱۹۰,۶۹۰ ۴۶.۹۵ % ۴,۹۹۹,۳۵۶ ۱۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۷۷,۰۵۹ ۸.۱۳ % ۱,۲۹۶,۲۴۰ ۳.۵۴ % ۱۰,۱۵۰,۵۱۹ ۲۷.۷۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۷,۱۷۶,۴۱۲ ۴۷.۰۴ % ۴,۴۱۰,۷۷۰ ۱۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۶,۲۱۲ ۹.۵۷ % ۱,۲۹۵,۷۷۶ ۳.۵۵ % ۱۰,۱۳۶,۰۵۴ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۷,۳۶۹,۸۷۴ ۴۸.۰۶ % ۳,۸۴۶,۶۰۷ ۱۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۴۱,۸۷۲ ۹.۲۵ % ۱,۲۹۵,۳۱۳ ۳.۵۸ % ۱۰,۲۸۸,۷۴۵ ۲۸.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۷,۴۸۰,۳۴۶ ۴۸.۲۴ % ۳,۸۳۴,۵۷۳ ۱۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۷,۳۷۱ ۹.۰۴ % ۱,۲۹۴,۸۵۱ ۳.۵۷ % ۱۰,۳۵۱,۲۳۲ ۲۸.۵۶ % ۰ ۰ %