صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۴ ۰
۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۵۸ ۱ ۷۳۸.۶۵ ۳,۶۱۲.۶۶
۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۸۷ ۰.۶۹ ۲,۲۹۱.۲۳ ۱,۱۳۸.۵۲
۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۰۷ ۰.۱۱ ۳۱.۲۵ ۴۸.۴
۲۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۲۲.۸۶ ۱۳۹.۷۳
۲۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۷ ۱.۱۵ ۱,۱۸۲.۵۵ ۶,۴۰۹.۶۱
۲۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ ۰.۰۴ ۰
۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۳ ۰
۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۰.۰۶) (۰.۰۱) (۲۰.۶۱) (۵.۰۱)
۲۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱.۰۸ ۱.۰۸ ۴,۹۹۷.۷۲ ۵,۰۳۱.۱۴
۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۷۳ ۰.۹۷ ۱,۳۳۵.۲۲ ۳,۲۸۵.۹۵
۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۴۵ ۱.۵۱ ۱۹,۱۲۵.۸۸ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۴۵ ۱.۵۸ ۱۹,۰۱۰.۵۱ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۲۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ ۰.۱۷ ۰
۲۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰
۲۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۴ ۰.۵۳ ۳۲۲.۲ ۵۹۹.۰۱
۲۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰ ۰.۱۹ (۱.۲۵) ۱۰۲.۴۹
۲۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۶۸ ۰.۴۸ ۱,۰۷۸.۴۲ ۴۷۰.۷۶
۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۸۹ ۱.۳ ۲,۴۱۲.۷۵ ۱۰,۹۶۵.۹۴