صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۱۵ ۳.۵۸ ۸.۱۷E+۰۶ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۸۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۸۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۷ ۳.۰۹ ۱.۶۵E+۰۶ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ (۰.۷۸) ۰.۳ (۹۴.۳۶) ۱۹۶.۲۸
۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ (۰.۱۸) ۰.۲ (۴۸.۶۵) ۱۰۹.۹۴
۸۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۲.۵۸ ۲.۵۳ ۱.۱۱E+۰۶ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۸۳ ۱.۷۸ ۷۴,۲۹۰.۰۲ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۸۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰ ۰ ۰.۰۹ ۰
۹۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۹۸ ۲.۳۸ ۱۲۶,۲۰۱.۹۲ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱.۶۵ ۲.۴۱ ۳۹,۵۲۶.۸۷ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۱۳ (۰.۷۴) ۵۹.۴ (۹۳.۲۸)
۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱.۳۸ ۱.۱۲ ۱۴,۸۳۷.۹۹ ۵,۷۸۴.۹۹
۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۰۶ ۳.۶۳ ۶.۰۱E+۰۶ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۰.۳۹) ۰
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱.۱۲ ۰.۳۷ ۵,۸۲۷.۶۶ ۲۸۲.۳