صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸۸ ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (۰.۳۱) ۰.۰۷ (۶۷.۵۶) ۲۹.۱۵
۸۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۱.۷۴) (۲.۷۲) (۹۹.۸۳) (۱۰۰)
۸۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۱.۸۳) (۲.۷) (۹۹.۸۸) (۱۰۰)
۸۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۴ ۰
۸۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۲۷) (۱.۰۸) (۶۲.۰۷) (۹۸.۰۸)
۸۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۵۲) ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۳ ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۲.۳۴ ۲.۰۱ ۴۶۹,۴۴۵.۶۱ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۲.۳۸ ۲.۸۲ ۵۲۹,۱۹۶.۲۳ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱.۸۷ ۲.۶۷ ۸۶,۹۰۲.۱۹ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۵۲ ۱.۹۳ ۲۴,۳۹۹.۱۴ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۷۸) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۸۸ ۱.۰۳ ۲,۳۷۰.۸۸ ۴,۱۰۳.۵۳
۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱.۵۲ ۲.۹۳ ۲۴,۵۴۸.۹۷ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۵۷ ۰.۹۷ ۷۰۹.۳۸ ۳,۲۷۰.۴۱
۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۱۶ ۳.۵۴ ۸.۶۷E+۰۶ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۶۵ ۰.۶۵ ۹۸۰.۷۳ ۹۶۵.۸۷