صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۱.۳ ۰
۸۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲.۷۳ ۴.۲۷ ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۹۷ ۴.۳۸ ۴,۳۴۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۸۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۱.۲۹) (۰.۶۷) (۹۹.۱۲) (۹۱.۴۷)
۸۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۴۹ ۱.۷۵ ۴۹۹.۶۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۸۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳.۱۸ ۳.۳ ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۸۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۸۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۸۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲.۰۸ ۲.۰۴ ۱۸۲,۰۹۳.۴۸ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۱۵ ۳.۶۹ ۸,۱۸۰,۰۰۰ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲.۵۸ ۳.۱۳ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۰۳ ۲.۳۸ ۴,۰۹۶.۵۶ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۹۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۸۴ ۳.۳۳ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۹۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۹۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۹۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱.۸۸ ۲.۴۶ ۸۸,۱۶۱.۰۹ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۲۴ ۱.۲۴ ۱۴۱.۸۴ ۹,۰۱۰.۳۲
۹۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ (۱.۶۶) (۰.۳۸) (۹۹.۷۸) (۷۴.۷۷)
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲.۱۷ ۳.۱۴ ۲۵۳,۵۹۶.۴۴ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱