صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ ۱.۷۶ ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۷۷) (۰.۲۷) (۹۴.۰۵) (۶۲.۷۳)
۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۰.۲۴) ۰.۱۵ (۵۸.۵۶) ۷۲.۶۴
۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱.۸۱ ۲.۴ ۶۹,۶۰۲.۷۸ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۴.۲۸ ۴.۲۳ ۴.۴۴E+۰۸ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۴.۲ ۴.۴۸ ۳.۳۴E+۰۸ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۹۹ ۳.۸ ۱.۶E+۰۸ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۸۶ ۳.۱ ۲.۹۶E+۰۶ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۲.۷۵ ۲.۸۴ ۱.۹۹E+۰۶ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۲.۹۱ ۳.۷ ۳.۴۹E+۰۶ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۲۶ ۳.۷ ۳۴۳,۴۸۲.۲۴ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱.۸۹ ۲.۱۸ ۹۳,۹۷۳.۲۹ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۹۴ ۲.۴۲ ۳.۹۵E+۰۶ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱.۷۹ ۲.۷۵ ۶۴,۷۶۱.۵۱ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۸۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۳.۰۴ ۳.۱۶ ۵.۶۳E+۰۶ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷