صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱.۹ ۳.۱۸ ۹۷,۶۶۴.۷۵ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۶۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱.۱۷ (۰.۰۷) ۶,۹۵۰.۵۲ (۲۲.۸۳)
۶۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۸۱ ۰.۲۴ ۱,۷۷۷.۴۸ ۱۴۳.۵۵
۶۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۳.۷۹ ۴.۴۳ ۷.۹۳E+۰۷ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۶۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۲.۹۸ ۳.۹۲ ۴.۵۲E+۰۶ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۶۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۶۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۲.۷۸ ۴.۰۹ ۲.۲۱E+۰۶ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۷۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲.۲۹ ۱.۸۲ ۳۸۶,۹۴۲.۵۵ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۷۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۱۸.۱۹ (۶۸.۵۶)
۷۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۵۷ ۳.۷۲ ۱.۰۵E+۰۶ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۷۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۷۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۶ ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۲.۱۵ ۱.۳۴ ۲۳۲,۸۹۴.۶ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۲.۶۲) (۳.۵۱) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۷۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۷۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰
۷۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۷۲) (۲.۷۳) (۹۹.۸۳) (۱۰۰)
۸۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰