صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۸ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۲۴ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تصمیمات مجمع-- تغییر اساسنامه جابه جایی وجه - مهلت گزارش حسابرس ۱۴۰۰.۰۳.۳۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ تصمیمات مجمع -تغییر ارزش مبنا به ده هزار ریال-انتقال واحد ممتاز-خرید در بازار پایه فرابورس ۹۹.۰۳.۲۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ افزایش سقف و صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ رعایت مقررات سازمان تغییرات اساس نامه