صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۴۵ ۰.۳۲ ۴۲۰.۵۹ ۲۲۵.۷۵
۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰.۳۱ ۰.۰۷ ۲۰۶.۶۲ ۲۹.۶۵
۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (۱.۵۲) (۱.۷۹) (۹۹.۶۲) (۹۹.۸۷)
۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۵ ۰
۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۰.۰۲ ۰
۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۰ ۰ ۰.۵۹ ۰
۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ (۰.۲۵) (۰.۰۵) (۶۰.۱۳) (۱۵.۸۹)
۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۰.۲۳ ۰.۳۵ ۱۲۹.۷۲ ۲۵۳.۷۶
۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۰.۳۲ ۰.۲۲ ۲۱۵.۹۸ ۱۲۰.۳۱
۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ (۰.۸۷) (۱.۲۵) (۹۵.۸۳) (۹۸.۹۷)
۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۰.۲۷) (۰.۷۱) (۶۲.۲۹) (۹۲.۵۴)
۳۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۰ ۰ (۰.۰۲) ۰
۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۳۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰.۲۹ ۰.۵۷ ۱۸۹.۸۵ ۶۸۳.۴۳
۳۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۰.۱۱) (۰.۱) (۳۴.۱۸) (۳۰.۰۱)
۳۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۱.۰۷) (۱.۵۸) (۹۸.۰۴) (۹۹.۷)
۳۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۹۴.۶۴ ۷۹.۵۹
۳۹ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۰.۸۸) (۰.۹۶) (۹۶) (۹۷.۰۳)