صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲.۹۹ ۳.۲۱ ۴.۶۸E+۰۶ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۲.۶۲ ۳.۰۸ ۱.۲۶E+۰۶ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۰.۸۵) (۱.۷۷) (۹۵.۶۱) (۹۹.۸۵)
۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۰.۶۴) ۰
۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۱.۱۲) (۰.۱۷) (۹۸.۳۹) (۴۶.۵۶)
۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰.۱۶ ۱.۲۵ ۸۱.۲۱ ۹,۱۵۳.۶۲
۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ (۰.۲۱) ۰.۵۱ (۵۴.۳۳) ۵۴۳.۹۵
۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۲.۳۱ ۴.۱۱ ۴۲۰,۰۶۲.۵۲ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۱.۷۳) (۰.۷) (۹۹.۸۳) (۹۲.۳۲)
۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۳۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۰.۱۲) ۰.۳۸ (۳۶.۰۶) ۲۹۳.۱۱
۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱.۶۴ ۰.۶۱ ۳۷,۷۲۸.۵ ۸۳۶.۸
۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳.۳۴ ۴.۸۹ ۱.۶۳E+۰۷ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۳۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۶۴ ۲.۱ ۳۸,۳۵۴.۰۴ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۳۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۸۹ ۰.۵۲ ۲,۴۲۹.۱۵ ۵۷۵.۸
۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۳۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۱.۳ ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲.۷۳ ۴.۲۷ ۱.۸۳E+۰۶ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴