صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱.۸۸ ۲.۴۶ ۸۸,۱۶۱.۰۹ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۲۴ ۱.۲۴ ۱۴۱.۸۴ ۹,۰۱۰.۳۲
۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ (۱.۶۶) (۰.۳۸) (۹۹.۷۸) (۷۴.۷۷)
۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲.۱۷ ۳.۱۴ ۲۵۳,۵۹۶.۴۴ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰ ۰ (۰.۴۳) ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱.۹ ۳.۱۸ ۹۷,۶۶۴.۷۵ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱.۱۷ (۰.۰۷) ۶,۹۵۰.۵۲ (۲۲.۸۳)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۸۱ ۰.۲۴ ۱,۷۷۷.۴۸ ۱۴۳.۵۵
۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۳.۷۹ ۴.۴۳ ۷.۹۳E+۰۷ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۲.۹۸ ۳.۹۲ ۴.۵۲E+۰۶ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۲.۷۸ ۴.۰۹ ۲.۲۱E+۰۶ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲.۲۹ ۱.۸۲ ۳۸۶,۹۴۲.۵۵ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۱۸.۱۹ (۶۸.۵۶)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۵۷ ۳.۷۲ ۱.۰۵E+۰۶ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰