صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۰.۵۸ %۰.۶۸۹
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ (۲.۷۱۲)% (۱.۶۳۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ (۱.۶۱۹)% (۱.۲۷۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۶.۴۰۲ %۵.۷۴۹
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۶.۰۲۲ %۸.۳۸۲
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۳۶.۰۱۹ %۲۱.۷۵۷
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۳۶۰۶۳.۷۶۶ %۱۴۹۴۱.۸۳۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳.۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۷۷)% (۹.۵۵)%