صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۱۳۱)% (۰.۱۸۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۹۲۱)% (۱.۲۲۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۳.۰۲۷)% (۳.۸۵۴)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۲.۸۸ (۰.۶۹۵)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۱.۹۴۹ (۲.۷۸۷)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۱۸.۲۶۸ %۱۳.۰۹۷
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۱۵۰.۲۶۷ %۷۱.۳۵۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۱۵۵۳.۳۶۸ %۱۱۳۷.۷۹۷
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۵۷۱۱۸ %۲۰۲۲۱.۶۷۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳.۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۰۱)% (۱۰.۱۶)%