صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ (۰.۶۱۳)% (۰.۲۳۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ %۱۱.۱۶۵ %۱۱.۲۹۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ %۵.۵۷۴ (۲.۲۳۱)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ %۱.۸۵۵ (۹.۲۱۹)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ %۱۲.۶۸۸ %۱.۱۵۴
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ %۳۷۶۶۴.۳۳ %۱۳۹۰۶.۴۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳.۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۷۷)% (۹.۵۵)%