صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ (۰.۳۰۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ (۴.۹۴۴)% (۴.۱۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ (۲.۵۸۴)% (۳.۳۸۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ (۱.۳۷۵)% (۴.۴۲۵)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ %۲.۳۷۵ (۴.۸۷۵)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ %۱۳۷.۲۶۸ %۸۰.۴۷۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ %۱۰۹۹.۱۲۳ %۷۷۱.۳۴۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ %۵۷۶۵۶ %۲۰۵۱۶.۷۰۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳.۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۰۱)% (۱۰.۱۶)%