صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۰.۳۷۳ (۰.۰۹۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۱.۱۵۶ (۱.۳۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۳.۹۳۳ (۳.۵۰۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۲۰.۹۹۴ %۹.۵۱۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۴۱.۱۲۷ %۱۷.۷۵۴
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۳۳.۴۶۸ (۸.۰۲۵)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۳۴۳۹۸.۷۴ %۱۴۱۶۳.۸۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۶۰۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%