صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۲.۳۷۷)% (۲.۱۶۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۵.۷۳۵)% (۵.۳۳۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۱۳.۲۴۹)% (۱۲.۷۲۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۱۱.۷۸)% (۱۳.۳۴۶)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ %۰.۴۷۳ (۸.۲۴۷)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ %۲۳.۸۴۶ (۲.۲۵۴)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ %۲۹۳۶۵.۰۰۷ %۱۱۸۹۷.۵۰۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۶۰۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%