صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۱.۸۳) (۲.۷) (۹۹.۸۸) (۱۰۰)
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۴ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۲۷) (۱.۰۸) (۶۲.۰۷) (۹۸.۰۸)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۵۲) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۳ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۲.۳۴ ۲.۰۱ ۴۶۹,۴۴۵.۶۱ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۲.۳۸ ۲.۸۲ ۵۲۹,۱۹۶.۲۳ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱.۸۷ ۲.۶۷ ۸۶,۹۰۲.۱۹ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۵۲ ۱.۹۳ ۲۴,۳۹۹.۱۴ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۷۸) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۸۸ ۱.۰۳ ۲,۳۷۰.۸۸ ۴,۱۰۳.۵۳
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱.۵۲ ۲.۹۳ ۲۴,۵۴۸.۹۷ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۵۷ ۰.۹۷ ۷۰۹.۳۸ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۱۶ ۳.۵۴ ۸.۶۷E+۰۶ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۶۵ ۰.۶۵ ۹۸۰.۷۳ ۹۶۵.۸۷
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱۱ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۱۱ ۱.۴۱ ۵,۴۴۲.۲۱ ۱۶,۲۰۵.۳