صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۸۳ ۱.۷۸ ۷۴,۲۹۰.۰۲ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰ ۰ ۰.۰۹ ۰
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۹۸ ۲.۳۸ ۱۲۶,۲۰۱.۹۲ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱.۶۵ ۲.۴۱ ۳۹,۵۲۶.۸۷ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۱۳ (۰.۷۴) ۵۹.۴ (۹۳.۲۸)
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱.۳۸ ۱.۱۲ ۱۴,۸۳۷.۹۹ ۵,۷۸۴.۹۹
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۰۶ ۳.۶۳ ۶.۰۱E+۰۶ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۰.۳۹) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱.۱۲ ۰.۳۷ ۵,۸۲۷.۶۶ ۲۸۲.۳
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۳۷ ۲.۴۶ ۵۲۰,۸۶۵.۱ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱.۲۱ ۲.۱۶ ۸,۰۱۸.۰۱ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۳۸ ۲.۴۸ ۱۴,۷۲۳.۱۵ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۹۱) (۰.۸۳) (۹۶.۳۹) (۹۵.۱۵)
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰