صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ (۰.۸۶) (۰.۴۶) (۹۵.۷۷) (۸۱.۱۱)
۱۲۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰ ۰ ۰.۰۵ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۷ ۰
۱۲۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ (۰.۴۴) (۰.۶) (۷۹.۶۹) (۸۹.۰۵)
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ (۰.۹۹) (۰.۹۱) (۹۷.۳۴) (۹۶.۴)
۱۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ (۰.۸۹) (۰.۵۶) (۹۶.۲) (۸۷.۱۳)
۱۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ (۰.۳۲) ۰.۱۷ (۶۹.۰۲) ۸۴.۲۴
۱۲۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۲.۹۱ ۳.۹۴ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷
۱۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰ ۰ ۰.۳۴ ۰
۱۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰ ۰ ۰.۳۶ ۰
۱۳۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰.۶۳ ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱.۳۷ ۱.۸۲ ۱۴,۰۸۵.۱۵ ۷۱,۴۰۷.۹
۱۳۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱.۳۷ ۱.۹ ۱۴,۵۰۵.۳۸ ۹۵,۳۴۹.۳۵
۱۳۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۲.۱۴ ۳.۱ ۲۲۷,۳۱۳.۴۹ ۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵
۱۳۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ (۲.۱۸) (۳.۲۱) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۳۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۰ ۰ ۰.۵۲ ۰
۱۳۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۳ ۰
۱۳۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ (۲.۰۲) (۲.۶۹) (۹۹.۹۴) (۱۰۰)
۱۳۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ (۱.۵۵) (۲.۲۹) (۹۹.۶۶) (۹۹.۹۸)
۱۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ (۰.۸۴) (۱.۳۹) (۹۵.۳۴) (۹۹.۳۹)