صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱.۶۶ ۲.۴۱ ۴۰,۱۳۲.۴۶ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۱۳ (۰.۷۴) ۵۹.۴ (۹۳.۲۸)
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱.۳۸ ۱.۱۲ ۱۴,۸۳۷.۹۹ ۵,۷۸۴.۹۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۰۶ ۳.۶۳ ۶,۰۱۲,۷۹۸.۸ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۰.۳۹) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱.۱۲ ۰.۳۷ ۵,۸۲۷.۶۶ ۲۸۲.۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۳۷ ۲.۴۶ ۵۲۰,۸۶۵.۱ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱.۲۱ ۲.۱۶ ۸,۰۱۸.۰۱ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۳۸ ۲.۴۸ ۱۴,۷۲۳.۱۵ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۹۱) (۰.۸۳) (۹۶.۳۹) (۹۵.۱۵)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۳ ۰