صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۱۳) (۰.۱۸) (۳۸.۰۱) (۴۸.۹۱)
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۵۳) (۰.۷۹) (۸۵.۴۲) (۹۴.۵)
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۰.۲۳) (۰.۲۳) (۵۶.۹۱) (۵۶.۲)
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (۰.۰۳) (۰.۰۳) (۹.۶۲) (۱۰.۰۶)
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۰۹ ۰.۰۳ ۳۸.۹۳ ۱۱.۹۹
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۲۵ ۰.۳ ۱۴۸.۹۵ ۲۰۱.۳۹
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۲۷.۲۶ ۱۲۱.۹۹
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۰.۶۷) (۰.۸۹) (۹۱.۵۱) (۹۶.۱۹)
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۰.۴۲) (۰.۵۶) (۷۸.۱۸) (۸۷.۲۸)
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (۰.۰۹) (۰.۰۸) (۲۷.۳۸) (۲۴.۱۱)
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (۰.۳۷) (۰.۳۹) (۷۴.۲۹) (۷۶.۰۵)
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۱۱ ۰.۱ ۴۷.۳۴ ۴۳.۵۲
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰