صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۰.۵۱ ۰.۵ ۵۴۲.۵۹ ۵۲۲.۷۵
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ (۱.۴۳) (۱.۳۳) (۹۹.۴۸) (۹۹.۲۵)
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۰.۴۹) (۰.۴۱) (۸۳.۵۴) (۷۷.۶۳)
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰ ۰ (۰.۰۲) ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ (۰.۵۶) ۰.۴۵ (۸۷.۰۶) ۴۰۹.۴۳
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰ ۰ ۰.۱۲ ۰
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۱.۱۸) (۱.۱۵) (۹۸.۷) (۹۸.۵۵)
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۱.۴۳) (۱.۱۴) (۹۹.۴۸) (۹۸.۵۱)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (۰.۹۶) (۱.۱۲) (۹۷.۰۸) (۹۸.۳۵)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰ ۰ ۰.۴۲ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰ ۰ ۰.۵۱ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۳ ۰.۴۳ ۲۰۰.۲۹ ۳۸۵.۹۱
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱.۷۴ ۱.۳۲ ۵۳,۶۱۷.۸۶ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۰.۳۷ (۰.۰۷) ۲۷۹.۳۶ (۲۳.۸۵)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (۰.۹۹) (۰.۹۶) (۹۷.۳۴) (۹۷.۰۳)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۶۳) (۰.۶۴) (۹۰.۰۱) (۹۰.۳۴)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۰ ۰ ۰.۵۶ ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰ ۰ ۰.۵۹ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۰.۵۹) (۱.۰۳) (۸۸.۶۱) (۹۷.۷)