صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۰.۵۲) (۰.۶۷) (۸۴.۸۱) (۹۱.۲۵)
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ (۰.۹۴) (۱.۱۶) (۹۶.۸۱) (۹۸.۶۱)
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰ ۰ ۰.۳۶ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰ ۰ ۰.۴۹ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۷ ۰.۹۱ ۱,۱۹۳.۸۷ ۲,۶۰۸.۲۷
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰ ۰ ۰.۵۵ ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۳۱ ۰.۴۷ ۲۰۳.۹۲ ۴۵۶.۷
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰ ۰ ۰.۴۸ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (۱.۵۵) (۲) (۹۹.۶۷) (۹۹.۹۴)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰ ۰ ۰.۶۵ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۳ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (۰.۷۵) (۰.۸۶) (۹۳.۶۴) (۹۵.۸)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ (۰.۴) (۰.۴۹) (۷۷.۰۸) (۸۳.۴۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ (۰.۲۴) (۰.۳) (۵۸.۰۶) (۶۶.۲۷)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ (۰.۴۳) (۰.۸) (۷۸.۹۶) (۹۴.۷۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ ۰.۳۸ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۰.۰۱ (۰.۲۹) ۳.۶۳ (۶۵.۲۴)