صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰.۳۶ ۰.۷۵ ۲۷۱.۰۱ ۱,۴۲۶.۷۵
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۰.۰۲ ۰.۵۲ ۶.۱۷ ۵۵۶.۹۱
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۰.۲۶ ۱.۰۲ ۱۵۷.۶۲ ۴,۰۳۲.۹۳
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱.۰۳ ۱.۹۳ ۴,۱۶۶.۵۱ ۱۰۶,۸۵۹.۹۷
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۷ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۲.۱ ۲.۸۷ ۱۹۳,۷۰۷.۳۵ ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴
۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۵.۰۷ ۴.۶۵ ۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۷ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ (۰.۱۲) ۰ (۳۵.۶۱) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲.۹۱ ۲.۱۳ ۳,۵۱۰,۰۰۰ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۱۳ ۰.۰۸ ۵۸.۵۶ ۳۲
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) (۰.۰۹) (۴.۶۷) (۲۷.۴۲)
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ (۱.۷۸) (۱.۸۵) (۹۹.۸۶) (۹۹.۸۹)
۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ (۰.۱۴) (۰.۰۵) (۳۹.۴) (۱۶.۰۸)
۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰