صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ ۱.۸۱ ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۶۲) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۳۷) (۰.۶۹) (۷۴.۴۵) (۹۱.۹۵)
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۵ ۱.۴ ۵۰۸.۵۱ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۴۳ ۰.۶۹ ۳۷۳.۴۵ ۱,۱۲۱.۰۴
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۴) (۰.۳۴) (۳۹.۹۹) (۷۱.۵۸)
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱.۱۵ ۰.۸۹ ۶,۴۱۵.۸۷ ۲,۴۶۰.۹۲
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ ۰.۷۸ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۸.۲۶) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۷۴ ۱.۶۲ ۵۳,۲۵۶.۸۹ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ (۰.۲۸) (۰.۰۴) (۶۳.۶۹) (۱۲.۶۱)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۲۷) (۰.۸۳) (۶۲.۳۳) (۹۵.۲۹)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۴۲ ۰.۶ ۳۶۵.۷ ۷۷۳.۴۷
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۹۶ ۰.۹۲ ۳,۲۲۳.۶۸ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۵ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۵.۲۹ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۲۳ ۰.۴۱ ۱۳۰.۲۸ ۳۴۵.۲۵