صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ ۰.۴ ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ ۰.۸۸ ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۱) (۱.۲۶) (۹۷.۴۷) (۹۹.۰۱)
۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ (۰.۲۴) (۰.۵) (۵۸.۶۱) (۸۳.۹۱)
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ (۰.۰۲) (۰.۳) (۷.۶۳) (۶۶.۲۶)
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ (۰.۱۴) ۰.۰۹ (۳۹.۵۶) ۴۱.۱۶
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ (۱.۳۵) (۱.۹۶) (۹۹.۳) (۹۹.۹۳)
۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۶ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ (۰.۴۷) (۰.۷۴) (۸۲.۰۹) (۹۳.۴۴)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۰.۲۳) (۰.۱۸) (۵۶.۶۱) (۴۸.۸۴)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱.۱۵ ۱.۴۶ ۶,۳۴۵.۳۸ ۱۹,۴۷۹.۷۵
۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۰.۱ ۰.۲۵ ۴۶.۱۴ ۱۴۷.۷۷
۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ (۱.۸۵) (۱.۹۳) (۹۹.۸۹) (۹۹.۹۲)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۹ ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ (۰.۰۹) ۰ (۲۶.۹۴) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۶۷.۸ ۷۵.۹۸
۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (۰.۳۳) (۰.۵۴) (۷۰.۵) (۸۶.۳۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ (۱.۳۲) (۱.۸۲) (۹۹.۲۲) (۹۹.۸۸)
۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۰.۳۱ ۰.۲۳ ۲۱۳.۹۸ ۱۲۹.۰۳