صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۲.۸۹) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۳.۰۹) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۶۱) (۳.۰۲) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۰.۲۴ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۰۸) (۱.۱۵) (۹۸.۱۱) (۹۸.۵۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۳۱ ۰.۰۱ ۲۱۰.۷۳ ۲.۹۵
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۱.۱۹) (۱.۱) (۹۸.۷۱) (۹۸.۲۶)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲.۸۳ ۳.۵۹ ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۸۷) ۰.۰۷ (۹۵.۸۱) ۳۱.۰۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ ۰.۴۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۵ ۱.۷۲ ۵۱۲.۸۹ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۹ ۱.۶۵ ۲,۵۰۶.۴۱ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۲.۴۴) (۲.۱۶) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۲۶) (۱.۵) (۹۹.۹۸) (۹۹.۶)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲.۲۷ ۲.۸۴ ۳۶۵,۵۹۶.۴۱ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ ۰.۵ ۰