صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۰.۱۲) ۰.۳۸ (۳۶.۰۶) ۲۹۳.۱۱
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱.۶۴ ۰.۶۱ ۳۷,۷۲۸.۵ ۸۳۶.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳.۳۴ ۴.۸۹ ۱.۶۳E+۰۷ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۶۴ ۲.۱ ۳۸,۳۵۴.۰۴ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۸۹ ۰.۵۲ ۲,۴۲۹.۱۵ ۵۷۵.۸
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۱.۳ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲.۷۳ ۴.۲۷ ۱.۸۳E+۰۶ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۹۷ ۴.۳۸ ۴.۳۴E+۰۶ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۱.۲۹) (۰.۶۷) (۹۹.۱۲) (۹۱.۴۷)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۴۹ ۱.۷۵ ۴۹۹.۶۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳.۱۸ ۳.۳ ۹.۱۵E+۰۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲.۰۸ ۲.۰۴ ۱۸۲,۰۹۳.۴۸ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۱۵ ۳.۶۹ ۸.۱۸E+۰۶ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲.۵۸ ۳.۱۳ ۱.۱E+۰۶ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۰۳ ۲.۳۸ ۴,۰۹۶.۵۶ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸