صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰.۲۸ (۰.۳۳) ۱۷۸.۸۶ (۷۰.۵۳)
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ (۱.۰۱) (۰.۷) (۹۷.۵۲) (۹۲.۴۱)
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ (۰.۷۶) (۰.۹۸) (۹۳.۸۷) (۹۷.۲۶)
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۰.۲۳) (۰.۴۸) (۵۷.۲۱) (۸۲.۷)
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ (۰.۱۱) (۰.۲۳) (۳۳.۶۲) (۵۷.۴۵)
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ (۰.۸۷) (۰.۶۷) (۹۵.۹۳) (۹۱.۲۵)
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ (۰.۸۵) (۰.۸۲) (۹۵.۵۲) (۹۵.۰۴)
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ (۰.۸۶) (۰.۴۶) (۹۵.۷۷) (۸۱.۱۱)
۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰ ۰ ۰.۰۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ (۰.۴۴) (۰.۶) (۷۹.۶۹) (۸۹.۰۵)
۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ (۰.۹۹) (۰.۹۱) (۹۷.۳۴) (۹۶.۴)
۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ (۰.۸۹) (۰.۵۶) (۹۶.۲) (۸۷.۱۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ (۰.۳۲) ۰.۱۷ (۶۹.۰۲) ۸۴.۲۴
۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۲.۹۱ ۳.۹۴ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷
۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰ ۰ ۰.۳۴ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰ ۰ ۰.۳۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰.۶۳ ۰