صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
2 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
3 دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
4 تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
5 تصمیمات مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1402/10/26 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
6 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1402/10/26 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
7 دعوت به مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1402/10/26 ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
8 تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق مورخ 1402.09.15 ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
9 اسامی حاضرین مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1402.09.15 ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
10 دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ 1402.09.15 ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
سایز صفحه