صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱.۸۷ ۲.۶۷ ۸۶,۹۰۲.۱۹ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۵۲ ۱.۹۳ ۲۴,۳۹۹.۱۴ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۷۸) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۸۸ ۱.۰۳ ۲,۳۷۰.۸۸ ۴,۱۰۳.۵۳
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱.۵۲ ۲.۹۳ ۲۴,۵۴۸.۹۷ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۵۷ ۰.۹۷ ۷۰۹.۳۸ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۱۶ ۳.۵۴ ۸.۶۷E+۰۶ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۶۵ ۰.۶۵ ۹۸۰.۷۳ ۹۶۵.۸۷
۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱۱ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۱۱ ۱.۴۱ ۵,۴۴۲.۲۱ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۱.۱۲) (۰.۹۸) (۹۸.۳۸) (۹۷.۲۹)
۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱.۰۷ ۰.۸۶ ۴,۶۷۹.۸۹ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۴۳ ۲.۳۳ ۶۳۲,۸۰۷.۱۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱.۲ ۰.۶۳ ۷,۵۶۷.۱۸ ۹۰۲.۸
۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ ۰.۵۳ ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۲۷ ۲.۶۷ ۳۶۵,۸۲۰ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹