صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ ۱.۰۸ ۰
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۳۸ ۱.۵۴ ۱۴,۶۱۳.۳۹ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۰۲ ۰.۵۶ ۴,۰۰۶.۶۹ ۶۷۶.۵۳
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۳۶ ۰.۳۱ ۲۶۴.۶۷ ۲۱۴.۳۶
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۲۱ ۱.۴۱ ۷,۸۷۲.۰۸ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۳۸ ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۲ ۰
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱.۲۶ ۱.۲۸ ۹,۵۵۶.۶۳ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۷۳) (۰.۹۳) (۹۳.۱۸) (۹۶.۶۶)
۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۱۲) (۰.۲۲) (۳۶.۶) (۵۴.۵۷)
۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۴ ۰.۱۸ ۳۳۴.۴۳ ۹۱.۷۹
۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۰۵ ۲.۶۳ ۱۶۶,۰۲۵.۹۹ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۰.۳۴) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۶۱ ۰.۸۹ ۸۳۴.۹۹ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۰۴ ۰.۹۹ ۴,۳۰۰.۹۴ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۳۹ ۴.۳۶ ۱.۹E+۰۷ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۱۵ ۴.۴ ۸.۳E+۰۶ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۳۸ ۱.۷ ۱۵,۰۰۵.۹۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰