صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ (۰.۲۵) (۰.۴۱) (۵۹.۹۲) (۷۷.۲۹)
۱۶۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱.۰۹ ۱.۶۱ ۵,۱۰۱.۹۹ ۳۴,۱۶۸.۸۴
۱۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ (۰.۶۴) (۱.۹) (۹۰.۳) (۹۹.۹۱)
۱۶۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۰ ۰ ۱.۱۸ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰ ۰ ۱.۷۴ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ (۲.۰۱) (۲.۹۲) (۹۹.۹۴) (۱۰۰)
۱۶۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ (۰.۹۳) (۱.۷۶) (۹۶.۷۵) (۹۹.۸۵)
۱۶۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۰.۴۶ ۱.۴۱ ۴۳۴.۷۴ ۱۶,۵۷۱.۳۵
۱۶۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۰.۵۹ ۰.۰۹ ۷۶۷.۴۴ ۳۸.۳۲
۱۷۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ (۲.۲۲) (۳.۱۲) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۷۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ (۰.۳۴) (۱) (۷۱.۶۵) (۹۷.۴۱)
۱۷۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ (۱.۶۸) (۱.۷۶) (۹۹.۸) (۹۹.۸۵)
۱۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۰.۴۶ ۱.۲۸ ۴۳۶.۱۲ ۱۰,۳۷۴.۵۱
۱۷۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ (۰.۱۷) (۰.۳۲) (۴۷.۲۱) (۶۸.۹۸)
۱۷۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۰.۱۸ (۱.۶۸) ۹۳.۵۴ (۹۹.۷۹)
۱۷۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۰ ۰ ۰.۹۸ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۷ ۰
۱۸۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ (۰.۳) ۰.۲ (۶۷) ۱۱۰.۳۳