صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۴۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۶,۵۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۷۰,۵۵۳,۶۹۸,۲۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۶,۸۰۶,۷۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶,۰۸۵,۴۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۶,۰۸۵,۴۵۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۶۶,۸۰۶,۷۷۴ ۶۶,۰۸۵,۴۵۰ ۰ ۱,۷۶۷ ۱۵۳,۸۴۱ ۴۶۰ ۱۱۰,۴۰۴ ۴۳,۴۳۷ ۲,۸۷۰,۵۵۳,۶۹۸,۲۷۱
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۶۶,۱۰۶,۵۲۱ ۶۵,۳۷۷,۴۷۰ ۰ ۱۰۹ ۱۵۲,۰۷۴ ۱۸۲ ۱۰۹,۹۴۴ ۴۲,۱۳۰ ۲,۷۵۴,۳۵۲,۸۱۲,۲۱۹
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۶۵,۶۲۱,۶۰۴ ۶۴,۹۰۲,۰۵۸ ۰ ۱۱۲ ۱۵۱,۹۶۵ ۸ ۱۰۹,۷۶۲ ۴۲,۲۰۳ ۲,۷۳۹,۰۶۱,۵۶۶,۹۳۲
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۶۴,۶۷۸,۰۶۹ ۶۳,۹۷۳,۶۶۷ ۰ ۰ ۱۵۱,۸۵۳ ۰ ۱۰۹,۷۵۴ ۴۲,۰۹۹ ۲,۶۹۳,۲۲۷,۴۱۷,۷۰۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۶۳,۷۴۷,۸۴۹ ۶۳,۰۵۹,۵۹۶ ۰ ۰ ۱۵۱,۸۵۳ ۰ ۱۰۹,۷۵۴ ۴۲,۰۹۹ ۲,۶۵۴,۷۴۵,۹۲۷,۲۳۴
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۶۳,۷۴۷,۵۵۴ ۶۳,۰۵۹,۳۰۱ ۰ ۷۲ ۱۵۱,۸۵۳ ۴ ۱۰۹,۷۵۴ ۴۲,۰۹۹ ۲,۶۵۴,۷۳۳,۵۰۹,۴۹۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۶۳,۷۴۷,۱۹۷ ۶۳,۰۵۷,۸۳۰ ۰ ۱۰۵ ۱۵۱,۷۸۱ ۲۷ ۱۰۹,۷۵۰ ۴۲,۰۳۱ ۲,۶۵۰,۳۸۳,۶۷۰,۳۱۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۶۳,۴۹۵,۰۵۱ ۶۲,۸۰۹,۴۹۲ ۰ ۴۲ ۱۵۱,۶۷۶ ۱۵ ۱۰۹,۷۲۳ ۴۱,۹۵۳ ۲,۶۳۵,۰۴۶,۶۲۶,۹۶۸
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۶۳,۴۹۶,۷۴۷ ۶۲,۸۱۱,۶۴۹ ۰ ۱۷۱ ۱۵۱,۶۳۴ ۵۶ ۱۰۹,۷۰۸ ۴۱,۹۲۶ ۲,۶۳۳,۴۴۱,۲۰۰,۶۶۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۶۳,۰۶۸,۲۲۵ ۶۲,۳۸۸,۵۸۴ ۰ ۳۷ ۱۵۱,۴۶۳ ۴ ۱۰۹,۶۵۲ ۴۱,۸۱۱ ۲,۶۰۸,۵۲۹,۱۰۴,۵۹۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۶۲,۵۰۸,۷۳۶ ۶۱,۸۳۹,۹۴۶ ۰ ۰ ۱۵۱,۴۲۶ ۰ ۱۰۹,۶۴۸ ۴۱,۷۷۸ ۲,۵۸۳,۵۴۹,۲۶۹,۱۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۶۲,۱۵۵,۸۰۶ ۶۱,۴۹۳,۰۲۷ ۰ ۰ ۱۵۱,۴۲۶ ۰ ۱۰۹,۶۴۸ ۴۱,۷۷۸ ۲,۵۶۹,۰۵۵,۶۷۰,۶۶۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۶۲,۱۵۵,۴۱۰ ۶۱,۴۹۲,۶۳۰ ۰ ۵۵ ۱۵۱,۴۲۶ ۱۹ ۱۰۹,۶۴۸ ۴۱,۷۷۸ ۲,۵۶۹,۰۳۹,۱۰۳,۰۵۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۶۲,۱۵۴,۵۹۷ ۶۱,۴۹۱,۲۴۶ ۰ ۷۴ ۱۵۱,۳۷۱ ۹ ۱۰۹,۶۲۹ ۴۱,۷۴۲ ۲,۵۶۶,۷۶۷,۵۸۹,۸۵۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۶۱,۸۹۴,۵۹۲ ۶۱,۲۳۴,۳۵۸ ۱- ۳۷ ۱۵۱,۲۹۷ ۳۹ ۱۰۹,۶۲۰ ۴۱,۶۷۷ ۲,۵۵۲,۰۶۴,۳۱۸,۳۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۶۱,۶۳۶,۶۸۰ ۶۰,۹۸۰,۵۶۹ ۰ ۲۵ ۱۵۱,۲۶۰ ۷ ۱۰۹,۵۸۱ ۴۱,۶۷۹ ۲,۵۴۱,۶۰۹,۱۵۵,۲۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۶۱,۱۰۴,۲۷۷ ۶۰,۴۵۵,۴۶۸ ۰ ۱ ۱۵۱,۲۳۵ ۲۸ ۱۰۹,۵۷۴ ۴۱,۶۶۱ ۲,۵۱۸,۶۳۵,۲۵۳,۸۷۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۶۱,۰۷۲,۰۴۳ ۶۰,۴۲۴,۲۳۵ ۰ ۰ ۱۵۱,۲۳۴ ۰ ۱۰۹,۵۴۶ ۴۱,۶۸۸ ۲,۵۱۸,۹۶۵,۵۰۵,۴۴۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۶۱,۱۵۸,۴۹۲ ۶۰,۵۱۰,۸۰۳ ۰ ۰ ۱۵۱,۲۳۴ ۰ ۱۰۹,۵۴۶ ۴۱,۶۸۸ ۲,۵۲۲,۵۷۴,۳۳۸,۸۱۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۶۱,۱۳۸,۸۷۳ ۶۰,۴۹۱,۱۸۴ ۰ ۴۱ ۱۵۱,۲۳۴ ۱۵۸ ۱۰۹,۵۴۶ ۴۱,۶۸۸ ۲,۵۲۱,۷۵۶,۴۶۹,۶۴۰