صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت سبدگردان مفید ۱,۰۰۰
۲ گروه خدمات بازار سرمایه مفید ۹۹,۰۰۰
تعداد کل ۱۰۰,۰۰۰