صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
1 گروه خدمات بازارسرمایه مفید 99.000
2 شرکت سبدگردان مفید 1000
  جمع 100.000