صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
دارندگان واحدهای ممتاز
رديف نام تعداد
1 گروه خدمات بازارسرمایه مفید 990

2

شرکت کارگزاری مفید

10