صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۰ ۰ ۰.۶۳ ۰
۱۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۰ ۰ ۰.۶۶ ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۰.۰۷ (۰.۲۷) ۲۷.۵۳ (۶۲.۷۴)
۱۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱.۲۳ ۰.۸۵ ۸,۴۹۸.۵۳ ۲,۱۳۵.۹۳
۱۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۲.۶۷ ۲.۰۷ ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱۷۴,۵۷۷.۱۲
۱۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۰.۹۱ ۰.۵ ۲,۶۴۰.۰۲ ۵۲۱.۸۷
۱۰۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ (۰.۵۱) (۰.۷) (۸۴.۵۶) (۹۲.۱۷)
۱۰۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۸ ۰
۱۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ (۰.۵) (۰.۷) (۸۳.۷۸) (۹۲.۴۳)
۱۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰.۵۹ ۰.۳۹ ۷۴۸.۲ ۳۱۷.۵۵
۱۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰.۲۸ (۰.۳۳) ۱۷۸.۸۶ (۷۰.۵۳)
۱۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ (۱.۰۱) (۰.۷) (۹۷.۵۲) (۹۲.۴۱)
۱۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ (۰.۷۶) (۰.۹۸) (۹۳.۸۷) (۹۷.۲۶)
۱۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۱۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۰.۲۳) (۰.۴۸) (۵۷.۲۱) (۸۲.۷)
۱۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ (۰.۱۱) (۰.۲۳) (۳۳.۶۲) (۵۷.۴۵)
۱۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ (۰.۸۷) (۰.۶۷) (۹۵.۹۳) (۹۱.۲۵)
۱۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ (۰.۸۵) (۰.۸۲) (۹۵.۵۲) (۹۵.۰۴)