صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۱.۴ ۰
۱۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۱.۰۹ ۱.۶۵ ۵,۱۳۳.۹ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۱۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ ۰.۳۱ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۲) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۵۸ ۲۴.۲۴ ۷۳۴.۳۶
۱۰۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰.۱ ۰.۱۸ ۴۳.۱۸ ۹۵.۱
۱۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ (۰.۴۲) (۰.۰۴) (۷۸.۴۱) (۱۵.۱۲)
۱۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ (۰.۱) ۰.۱۸ (۳۰.۲۹) ۹۵.۱۱
۱۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۰.۱۵ (۱.۱۴) ۷۰.۶۷ (۹۸.۴۸)
۱۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰ ۰ ۰.۳۲ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۰ ۰ ۰.۴۴ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۳,۹۷۹.۷۵ ۲,۳۲۹.۸۷
۱۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ (۰.۰۸) (۰.۴۷) (۲۴.۸۲) (۸۲.۲۱)
۱۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۲.۰۸ ۱.۵۴ ۱۸۴,۵۹۳.۲۶ ۲۵,۹۳۱.۱۶
۱۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱.۷۱ ۱.۸۳ ۴۹,۱۵۴.۸۳ ۷۵,۸۲۸.۱۱
۱۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۱.۰۲ ۱.۳۷ ۳,۹۶۵.۲۵ ۱۴,۴۱۴.۱۶
۱۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۰ ۰ ۰.۴۲ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰.۰۹ ۰ ۳۹.۸۷ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۰۶) ۱۹.۳۷ (۱۹.۰۸)