صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱۱ ۰
۱۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۱۱ ۱.۴۱ ۵,۴۴۲.۲۱ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۱.۱۲) (۰.۹۸) (۹۸.۳۸) (۹۷.۲۹)
۱۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱.۰۷ ۰.۸۶ ۴,۶۷۹.۸۹ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۴۳ ۲.۳۳ ۶۳۲,۸۰۷.۱۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱.۲ ۰.۶۳ ۷,۵۶۷.۱۸ ۹۰۲.۸
۱۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ ۰.۵۳ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۲۷ ۲.۶۷ ۳۶۵,۸۲۰ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۱) (۱.۶۴) (۹۸.۲۴) (۹۹.۷۶)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۴ ۰.۳۹ ۳۲۵.۲۳ ۳۱۷.۳۹
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۴۵ ۱.۵۶ ۱۹,۲۵۵.۵۳ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۰.۳۲ ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۷ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲,۶۸۷.۸۸ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۴۱ ۰.۳ ۳۴۴.۳۸ ۱۹۸.۶۶
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱.۹۴ ۲.۴۹ ۱۱۰,۴۲۴.۷۳ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۴۲ ۰.۴۸ ۳۵۵.۵ ۴۶۷.۵۷