صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۳۷ ۲.۴۶ ۵۲۰,۸۶۵.۱ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱.۲۱ ۲.۱۶ ۸,۰۱۸.۰۱ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۳۸ ۲.۴۸ ۱۴,۷۲۳.۱۵ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۹۱) (۰.۸۳) (۹۶.۳۹) (۹۵.۱۵)
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۳ ۰
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۴۶ ۲.۰۸ ۲۰,۰۳۹.۶۴ ۱۸۶,۴۴۸.۲
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۱۶) (۰.۷۲) (۴۳.۷۵) (۹۲.۹)
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲ ۲.۳۶ ۱۳۵,۴۰۷.۹۱ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۲۲) (۱.۶۶) (۵۵.۹۹) (۹۹.۷۸)
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۴.۳۶) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۰.۴۳) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸۸ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (۰.۳۱) ۰.۰۷ (۶۷.۵۶) ۲۹.۱۵
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۱.۷۴) (۲.۷۲) (۹۹.۸۳) (۱۰۰)