صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۹۹ ۳.۸ ۱.۶E+۰۸ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۸۶ ۳.۱ ۲.۹۶E+۰۶ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۲.۷۵ ۲.۸۴ ۱.۹۹E+۰۶ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۲.۹۱ ۳.۷ ۳.۴۹E+۰۶ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۲۶ ۳.۷ ۳۴۳,۴۸۲.۲۴ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱.۸۹ ۲.۱۸ ۹۳,۹۷۳.۲۹ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۹۴ ۲.۴۲ ۳.۹۵E+۰۶ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱.۷۹ ۲.۷۵ ۶۴,۷۶۱.۵۱ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۳.۰۴ ۳.۱۶ ۵.۶۳E+۰۶ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۱۵ ۳.۵۸ ۸.۱۷E+۰۶ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۷ ۳.۰۹ ۱.۶۵E+۰۶ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ (۰.۷۸) ۰.۳ (۹۴.۳۶) ۱۹۶.۲۸
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ (۰.۱۸) ۰.۲ (۴۸.۶۵) ۱۰۹.۹۴
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۲.۵۸ ۲.۵۳ ۱.۱۱E+۰۶ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳