صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۱۲۱ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ ۱.۳۱ ۰.۹۹ ۱۱,۴۳۶.۵۲ ۳,۴۷۹.۰۱
۵۱۲۲ ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۵۱۲۳ ۱۳۸۷/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۳۲ ۰
۵۱۲۴ ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ ۱.۲۷ ۱.۱۶ ۹,۹۵۶.۴۳ ۶,۵۵۹.۲۹
۵۱۲۵ ۱۳۸۷/۰۳/۲۸ ۱.۲۵ ۰.۸۳ ۹,۲۱۴.۶۹ ۱,۹۶۰.۲۲
۵۱۲۶ ۱۳۸۷/۰۳/۲۷ ۱.۳۵ ۱.۰۴ ۱۳,۴۲۹.۸۶ ۴,۳۰۲.۸۵
۵۱۲۷ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ ۱.۹۲ ۰.۶۱ ۱۰۲,۷۲۰.۷۳ ۸۱۹.۴۱
۵۱۲۸ ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ ۲.۴۹ ۰.۱۵ ۸۰۱,۰۸۲.۵۱ ۷۰.۱۸
۵۱۲۹ ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۱) ۰
۵۱۳۰ ۱۳۸۷/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۵۱۳۱ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲ ۰.۳۷ ۰.۷۴ ۲۹۱.۹۲ ۱,۳۷۳.۰۶
۵۱۳۲ ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ ۷.۶۳ ۲.۲۲ ۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۲,۸۰۱.۶۵
۵۱۳۳ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ ۰.۷۶ ۰.۵۸ ۱,۵۰۶.۵۵ ۷۱۸.۴۳
۵۱۳۴ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ ۰.۸۵ ۰.۳۸ ۲,۱۳۴.۴۴ ۲۹۳.۹۷
۵۱۳۵ ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۳) ۰
۵۱۳۶ ۱۳۸۷/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۵۱۳۷ ۱۳۸۷/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۵۱۳۸ ۱۳۸۷/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۵۱۳۹ ۱۳۸۷/۰۳/۱۴ ۱.۲۴ ۰ ۸,۷۷۷.۶۸ ۰