صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۷ ۱.۱۵ ۱,۱۸۲.۵۵ ۶,۴۰۹.۶۱
۲۴۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ ۰.۰۴ ۰
۲۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۳ ۰
۲۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۰.۰۶) (۰.۰۱) (۲۰.۶۱) (۵.۰۱)
۲۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱.۰۸ ۱.۰۸ ۴,۹۹۷.۷۲ ۵,۰۳۱.۱۴
۲۴۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۷۳ ۰.۹۷ ۱,۳۳۵.۲۲ ۳,۲۸۵.۹۵
۲۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۴۵ ۱.۵۱ ۱۹,۱۲۵.۸۸ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۲۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۴۵ ۱.۵۸ ۱۹,۰۱۰.۵۱ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۲۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ ۰.۱۷ ۰
۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰
۲۵۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۴ ۰.۵۳ ۳۲۲.۲ ۵۹۹.۰۱
۲۵۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰ ۰.۱۹ (۱.۲۵) ۱۰۲.۴۹
۲۵۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۶۸ ۰.۴۸ ۱,۰۷۸.۴۲ ۴۷۰.۷۶
۲۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۸۹ ۱.۳ ۲,۴۱۲.۷۵ ۱۰,۹۶۵.۹۴
۲۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۵۶ ۱.۰۸ ۶۷۹.۴۳ ۴,۹۲۳.۷۶
۲۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۰.۲۴ ۰
۲۵۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۰.۸۲ ۰
۲۵۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۲ ۰.۵۱ ۳۶۰.۹۱ ۵۴۵.۷۷
۲۵۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۴۲ ۰.۳۸ ۳۵۵.۳۵ ۲۹۶.۵۴
۲۶۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۸۷ ۰.۸۸ ۲,۲۴۹.۰۸ ۲,۳۸۴.۲۵