صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۹۷ ۴.۳۸ ۴.۳۴E+۰۶ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۱.۲۹) (۰.۶۷) (۹۹.۱۲) (۹۱.۴۷)
۴۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۴۹ ۱.۷۵ ۴۹۹.۶۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۴۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳.۱۸ ۳.۳ ۹.۱۵E+۰۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۴۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲.۰۸ ۲.۰۴ ۱۸۲,۰۹۳.۴۸ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۴۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۱۵ ۳.۶۹ ۸.۱۸E+۰۶ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۴۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲.۵۸ ۳.۱۳ ۱.۱E+۰۶ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۰۳ ۲.۳۸ ۴,۰۹۶.۵۶ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۸۴ ۳.۳۳ ۲.۷E+۰۶ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۵۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۵۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱.۸۸ ۲.۴۶ ۸۸,۱۶۱.۰۹ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۲۴ ۱.۲۴ ۱۴۱.۸۴ ۹,۰۱۰.۳۲
۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ (۱.۶۶) (۰.۳۸) (۹۹.۷۸) (۷۴.۷۷)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲.۱۷ ۳.۱۴ ۲۵۳,۵۹۶.۴۴ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۵۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۶۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰ ۰ (۰.۴۳) ۰