صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۶۲) ۰
۴۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۳۷) (۰.۶۹) (۷۴.۴۵) (۹۱.۹۵)
۴۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۵ ۱.۴ ۵۰۸.۵۱ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۴۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۴۳ ۰.۶۹ ۳۷۳.۴۵ ۱,۱۲۱.۰۴
۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۴) (۰.۳۴) (۳۹.۹۹) (۷۱.۵۸)
۴۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱.۱۵ ۰.۸۹ ۶,۴۱۵.۸۷ ۲,۴۶۰.۹۲
۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ ۰.۷۸ ۰
۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۸.۲۶) ۰
۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۷۴ ۱.۶۲ ۵۳,۲۵۶.۸۹ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ (۰.۲۸) (۰.۰۴) (۶۳.۶۹) (۱۲.۶۱)
۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۲۷) (۰.۸۳) (۶۲.۳۳) (۹۵.۲۹)
۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۴۲ ۰.۶ ۳۶۵.۷ ۷۷۳.۴۷
۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۹۶ ۰.۹۲ ۳,۲۲۳.۶۸ ۲,۷۶۷.۵۱
۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰
۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۵ ۰
۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۵.۲۹ ۰
۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۲۳ ۰.۴۱ ۱۳۰.۲۸ ۳۴۵.۲۵
۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ (۰.۱۱) ۰.۰۷ (۳۲.۳۶) ۲۸.۰۵