صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۶ ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۲.۱۵ ۱.۳۴ ۲۳۲,۸۹۴.۶ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۲.۶۲) (۳.۵۱) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰
۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۷۲) (۲.۷۳) (۹۹.۸۳) (۱۰۰)
۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ ۰.۳۴ ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۶۷) (۱.۵۳) (۹۱.۴۷) (۹۹.۶۴)
۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۷۶ ۰.۷ ۱,۵۰۸.۰۴ ۱,۱۶۵.۴۲
۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱.۶۵ ۲.۷۶ ۳۸,۹۱۹.۹۳ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱.۹۲) (۱.۹۳) (۹۹.۹۱) (۹۹.۹۲)
۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۴۷) (۲.۹۷) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۰.۲۳ ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۵۴ (۰.۳۷) ۶۲۲.۸۳ (۷۴.۱۸)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۶۵) (۲.۵۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۸۴) ۰.۴۳ (۹۵.۳۴) ۳۸۲.۸۵
۵۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۶۱ ۲.۲۶ ۱.۲E+۰۶ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۶۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۶۵ ۴.۳۲ ۴.۷۶E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱