صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
متن خبر به استحضار می‌رساند، ، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز طبق ماده 28 اساسنامه، با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق، روز یکشنبه مورخ 1402/12/13 ساعت 14 به نشانی بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان‌کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51، تشکیل می‌گردد.
پیوست