صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت - جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک "پیشتاز"
منبع -
مقدمه در ساعت 14 روز 18/09/1388 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز" با حضور دارندگان کلیه واحدهای ممتاز در محل صندوق تشکیل شد و بدوا آقای هادی مهری بعنوان رئیس جلسه انتخاب گردید .
متن خبر

صورت­جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک "پیشتاز"

در ساعت 14 روز 18/09/1388 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز" با حضور دارندگان کلیه واحدهای ممتاز در محل صندوق تشکیل شد و بدوا آقای هادی مهری بعنوان رئیس جلسه انتخاب گردید و جلسه با ریاست وی و نظارت آقایان محمود صدر بعنوان نماینده متولی و خانم صباغیان نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار وارد دستور شد و تصمیمات زیر باتفاق آرا اتخاذ گردید:

 الف) مقرر گردید عبارت "بازار اول فرابورس" به انتهای بند اول و دوم از بند 2-2 مربوط به اهداف استراتژی های صندوق اضافه شود.

ب) مقرر گردید جدول زیر جایگزین جدول بند 2-3 امید نامه گردد:

                      شرح                                                        نسبت از كل دارايي‌هاي صندوق

  • 1- سهام و حق‌تقدم منتشره از طرف يك ناشر
  • 1-1 پذیرفته شده در بورس تهران        - - - - - - - - -         حداكثر 10% از دارایی‌های صندوق
  • 1-2 پذیرفته شده در فرابورس ایران     - - - - - - - - -          حداكثر 5% از دارایی‌های صندوق
  • 2- سهام و حق‌تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت - - - -   حداكثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
  • 3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس - -  حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
  • 4- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر - - - - - - -  حداکثر5% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر

 

فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر مي‌تواند بدون رعايت نصاب بند 1 جدول فوق تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.

ج) مقرر گردید ردیف زیر به انتهای جدول 8-3 امیدنامه اضافه شود:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 100 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. ****

"**** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک می شود."

هادی مهری

رییس جلسه

خانم صباغیان

نماینده سازمان بورس و

اوراق بهادار و ناظر جلسه

محمود صدر

ناظر جلسه

 

 

پیوست