صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز صندوق پیشتاز مورخ 96.05.08
منبع -
مقدمه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز طبق ماده 28 اساسنامه، در روز یک شنبه مورخ 1396/05/08ساعت 15 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست