صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تایید تمدید مدت فعالیت صندوق
منبع -
مقدمه تایید تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر و اضافه شدن رکن مدیر ثبت و تغییر رکن متولی و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست