صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع عمومی سالیانه-انتخاب حسابرس-حق الزحمه حسابرس و...مورخ1394.05.27
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست