صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها, اخبار صندوق
عنوان خبر بازدهی بیش از بازار برای سهامداران 29 صندوق سرمایه گذاری
منبع -
مقدمه بر اساس گزارش مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، 29 صندوق سرمایه گذاری در سهام بازدهی بیش از بورس تهران را در هفته نخست آبان ماه جاری به دست آوردند.
متن خبر

بر اساس گزارش مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، 29 صندوق سرمایه گذاری در سهام بازدهی بیش از بورس تهران را در هفته نخست آبان ماه جاری به دست آوردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، کارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه بازدهی بازار در هفته اول آّبان ماه جاری منفی 49/1 درصد بود،‌ گفت: 29 صندوق سرمایه‌گذاری توانستند بازدهی افزون بر بازدهی بازار را کسب کنند.

"ایمان مقدسیان" در مورد فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ افزود: سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان در ماه و هفته پیش بیشترین بازده‌ را به دست آورد.

وی در مورد عملکرد یک ساله منتهی به 7 آبان‌ماه جاری صندوق‌های سرمایه گذاری  اظهار داشت : صندوق سرمایه‌گذاری پویا با 38/62 درصد بیشترین بازده را به خود اختصاص داد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک تجارت با 36/61 درصد و آگاه با 09/57  در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

مقدسیان درباره ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری گفت:  ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا تاریخ فوق به حدود 6 هزار و 224 میلیارد ریال رسید که بیش از 2 هزار و 386 میلیارد ریال از این مقدار متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است.

وی ادامه داد: بیشترین ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعلق به صندوق های سرمایه گذاری یکم ایرانیان،‌ مهر ایرانیان و ممتاز است.

کارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران حقیقی بیش از 71 درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اضافه کرد :‌ سرمایه‌گذاران حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پارس، فیروزه و کارآفرین بیشترین درصد تملک را در اختیار دارند.

پیوست