صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1402/10/26
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1402/10/26
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست