صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر لغو تعدیل قیمت ها در صندوق
منبع -
مقدمه با توجه به متعادل شدن روند بازار کلیه تعدیل قیمت ها برداشته شد.
متن خبر
پیوست