صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر استقرار واحد پولشویی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
منبع -
مقدمه جناب آقای باقر تبار مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع: استقرار واحد پولشویی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با احترام؛ عطف به نامه شماره 217950/121 مورخ 02/02/1392 آن مدیریت محترم، به استحضار می‌رساند به منظور اجرای ماده 16 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه و ...
متن خبر

جناب آقای باقر تبار

مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: استقرار واحد پولشویی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 

با احترام؛ عطف به نامه شماره 217950/121 مورخ 02/02/1392 آن مدیریت محترم، به استحضار می‌رساند به منظور اجرای ماده 16 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه و ایفای مفاد ماده 12 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه، واحد مبارزه با پولشویی صندوق‌های سرمایه‌گذاری «مشترک پیشتاز»، «توسعه ممتاز»، «مشترک پیشرو» و «مشترک امید توسعه» ایجاد گردیده است و آقای هادی دلیریان به عنوان نماینده این واحد به حضورتان معرفی می‌گردد.

 رونوشت:

 
 

پیوست
مشاهده پیوست