صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۴۴۱ ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ ۲.۴۹ ۰.۱۸ ۸۰۱,۰۸۲.۵۱ ۹۵.۷۷
۴۴۴۲ ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۱) ۰
۴۴۴۳ ۱۳۸۷/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۴۴۴۴ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲ ۰.۳۷ ۰.۸۳ ۲۹۱.۹۲ ۱,۹۱۴.۸۸
۴۴۴۵ ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ ۷.۶۳ ۲.۴۴ ۴.۵۳E+۱۳ ۶۵۹,۴۵۸.۵۷
۴۴۴۶ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ ۰.۷۶ ۰.۸۵ ۱,۵۰۶.۵۵ ۲,۱۱۱.۷۱
۴۴۴۷ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ ۰.۸۵ ۰.۴۳ ۲,۱۳۴.۴۴ ۳۷۶.۷
۴۴۴۸ ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۳) ۰
۴۴۴۹ ۱۳۸۷/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴۴۵۰ ۱۳۸۷/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴۴۵۱ ۱۳۸۷/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴۴۵۲ ۱۳۸۷/۰۳/۱۴ ۱.۲۴ ۰ ۸,۷۷۷.۶۸ ۰
۴۴۵۳ ۱۳۸۷/۰۳/۱۳ (۰.۹۸) ۰.۰۳ (۹۷.۲۸) ۱۰.۰۳
۴۴۵۴ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ (۰.۴۵) ۰.۰۲ (۸۰.۹۸) ۸.۷۸
۴۴۵۵ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱ ۰.۲۹ ۰.۴ ۱۸۴.۰۳ ۳۳۱.۶۸
۴۴۵۶ ۱۳۸۷/۰۳/۱۰ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۴۴۵۷ ۱۳۸۷/۰۳/۰۹ ۰ ۰ ۱.۷۶ ۰
۴۴۵۸ ۱۳۸۷/۰۳/۰۸ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۱,۴۱۵.۳۵ ۱,۵۰۰.۸۶
۴۴۵۹ ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ ۰.۵۲ ۰.۶۱ ۵۷۵.۷۶ ۸۰۴.۱۶
۴۴۶۰ ۱۳۸۷/۰۳/۰۶ ۰.۵۱ ۰.۸ ۵۴۷.۱۹ ۱,۷۰۴.۱۷