صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۴۰۱ ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۴۴۰۲ ۱۳۸۷/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۳۲ ۰
۴۴۰۳ ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ ۱.۲۷ ۱.۱۶ ۹,۹۵۶.۴۳ ۶,۷۰۰.۳۷
۴۴۰۴ ۱۳۸۷/۰۳/۲۸ ۱.۲۵ ۰.۸۵ ۹,۲۱۴.۶۹ ۲,۰۶۴.۲۶
۴۴۰۵ ۱۳۸۷/۰۳/۲۷ ۱.۳۵ ۱.۱۲ ۱۳,۴۲۹.۸۶ ۵,۷۸۷.۸۹
۴۴۰۶ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ ۱.۹۲ ۰.۶۳ ۱۰۲,۷۲۰.۷۳ ۸۷۶.۳۷
۴۴۰۷ ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ ۲.۴۹ ۰.۱۸ ۸۰۱,۰۸۲.۵۱ ۹۵.۷۷
۴۴۰۸ ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۱) ۰
۴۴۰۹ ۱۳۸۷/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۴۴۱۰ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲ ۰.۳۷ ۰.۸۳ ۲۹۱.۹۲ ۱,۹۱۴.۸۸
۴۴۱۱ ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ ۷.۶۳ ۲.۴۴ ۴.۵۳E+۱۳ ۶۵۹,۴۵۸.۵۷
۴۴۱۲ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ ۰.۷۶ ۰.۸۵ ۱,۵۰۶.۵۵ ۲,۱۱۱.۷۱
۴۴۱۳ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ ۰.۸۵ ۰.۴۳ ۲,۱۳۴.۴۴ ۳۷۶.۷
۴۴۱۴ ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۳) ۰
۴۴۱۵ ۱۳۸۷/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴۴۱۶ ۱۳۸۷/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴۴۱۷ ۱۳۸۷/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴۴۱۸ ۱۳۸۷/۰۳/۱۴ ۱.۲۴ ۰ ۸,۷۷۷.۶۸ ۰
۴۴۱۹ ۱۳۸۷/۰۳/۱۳ (۰.۹۸) ۰.۰۳ (۹۷.۲۸) ۱۰.۰۳
۴۴۲۰ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ (۰.۴۵) ۰.۰۲ (۸۰.۹۸) ۸.۷۸