صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت - جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه مشترک "پیشتاز" در تاريخ 11 اردیبهشت 87
منبع -
مقدمه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز" رأس ساعت 15 مورخ 11 اردیبهشت 87 در محل: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک 5، طبقه سوم با حضور موسس صندوق و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار برگزار گردید.
متن خبر

مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز" رأس ساعت 15 مورخ 11 اردیبهشت 87 در محل: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک 5، طبقه سوم با حضور موسس صندوق و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار برگزار گردید و شرکت کنندگان از بین خود آقای هادی مهری به عنوان رییس جلسه، آقای بهنام چاوشی به عنوان ناظر جلسه و آقای حسن آذرخش به عنوان دبیر جلسه انتخاب و با امضاء ذیل این صورت­جلسه قبولی خود را اعلام کردند، سپس جلسه وارد مشورت شد و تصمیماتی به­شرح ذیل اتخاذ گردید:

  • 1- موسس صندوق متعهد به پرداخت 1 میلیارد ریال جهت خرید 20% سهام ممتاز در اولین روز پذیره نویسی (21/02/1387) گردید.
  • 2- شرکت کارگزاری مفید به عنوان مدیر صندوق انتخاب و قبولی خود را ارائه نمود.
  • 3- شرکت کارگزاری مفید به عنوان ضامن صندوق انتخاب و قبولی خود را ارائه نمود.
  • 4- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان حسابرس انتخاب و قبولی خود را ارائه داد.
  • 5- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان متولی انتخاب و قبولی خود را ارائه داد.
  • 6- اساسنامه و امیدنامه به تأیید ارکان موسس صندوق رسید.
  • 7- دوره پذیره نویسی از تاریخ 21/02/1387 لغایت 24/02/1387 به­منظور آگهی عمومی در روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.

رییس جلسه

ناظر جلسه (نماینده سازمان بورس اوراق بهادار)

حسن آذرخش

هادی مهری

بهنام چاوشی

دبیر جلسه

 

پیوست