صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع سالانه صندوق پیشتاز
منبع -
مقدمه صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز شماره ثبت نزد سازمان 10600 1- تشکیل جلسه: مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز ثبت شده بشماره 10600 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ 31/04/1393 راس ساعت 15 در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان کریمخان زند، ابتداي خيابان قائم مقام فرا...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست