صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تغییر نشانی و تغییر هزینه نرم افزار
منبع -
مقدمه بسمه تعالی صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز 1- تشکیل جلسه : مجمع صندوق سرمایه¬گذاری مشترک پیشتاز ثبت شده به شماره 28298 نزد مرجع ثبت شرکت¬ها و ثبت شده به شماره 10600 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز رأس ساعت 12 روز شنبه مورخ 20/02/13...
متن خبر

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

1-  تشکیل جلسه :

 مجمع صندوق سرمایه­گذاری مشترک پیشتاز ثبت شده به شماره 28298 نزد مرجع ثبت شرکت­ها و ثبت شده به شماره 10600 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز رأس ساعت 12 روز شنبه  مورخ 20/02/1393 در محل اقامت صندوق، واقع در شهرتهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم‌مقام‌ فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا،  شماره 1 تشکیل گردید.

2-   انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

1-    آقای هادی مهری                     رئیس مجمع

2-    آقای مهدی آذرخش                   ناظر

3-    آقای محمود صدر                      ناظر

4-    آقای یوسف یوسفیان                  دبیر مجمع

3-    دستور جلسه:

          دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

3-1-  تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق؛

3-2- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانونی صندوق؛

3-3- سایر موارد.


 

4-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به اتفاق آرا تصویب نمودند که

4-1- سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق از مبلغ 180 میلیون ریال به 250 میلیون ریال افزایش پیدا کرد؛

4-2- محل اقامت قانونی صندوق به نشانی: تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک1 تغییر پیدا کرد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع «صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز» به شرح جدول زیر است :

نام­دارنده­ واحدهای سرمایه‌گذاری

شماره ثبت/

شماره شناسنامه

شناسه ملی/   کدملی

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای ممتاز

محل امضاء

شرکت ‌کارگزاری مفید (سهامی خاص)

109737

10101534680

هادی مهری

950

95

 

رضا ابراهیمی قلعه‌حسن

1544

0941329631

-

50

5

 

جمـــــع

1,000

100

 

 

 مجمع صندوق به آقای حسن فلاح‌زاده ابرقویی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

پیوست
مشاهده پیوست