صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع در مورد تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق،
منبع -
مقدمه بسمه تعالی صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز 1- تشکیل جلسه : مجمع صندوق سرمایه¬گذاری مشترک پیشتاز ثبت شده به شماره 28298 نزد مرجع ثبت شرکت¬ها و ثبت شده به شماره 10600 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه¬گذاری ممتاز رأس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 20/0...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست