صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها, اخبار صندوق
عنوان خبر تشكيل صندوق‌هاي سرمايه گذاري مبتني بر شاخص بورس
منبع -
مقدمه معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر سرمايه‌گذاري افراد غيرحرفه‌اي از طريق صندوق هاي سرمايه‌گذاري، از راه‌اندازي نوع جديد صندوق هاي سرمايه گذاري بر مبناي شاخص بورس اوراق بهادار تهران خبر داد.
متن خبر

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سنا، حسين فهيمي‌ با بيان مطلب فوق افزود‌: اين صندوق ها به گونه اي طراحي شده اند كه حداقل بازدهي بورس تهران، عايد سرمايه گذاران شود.
وي با بيان اينكه بازدهي بورس تهران از ابتداي امسال بيش از 45 درصد بوده است، گفت :‌ به طور حتم با راه‌اندازي اين دست صندوق هاي سرمايه گذاري جديد،‌ افراد بيشتري به طور غير مستقيم وارد بازار سرمايه خواهند شد.
معاون حقوقي سازمان بورس در ادامه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در كشور اشاره كرد و اظهار داشت :‌ صاحبان سرمايه به دنبال اين هستند كه در جريان واقعي شدن و شفافيت فعاليتهاي اقتصادي در كشور به نوعي ارزش دارايي هاي خود را حفظ كنند.
فهيمي تصريح كرد:‌ صاحبان سرمايه دراين برهه حساس قصد دارند تا از افت دارايي هاي خود جلوگيري كنند كه ورود به بازار سرمايه مي تواند گزينه مناسبي براي آنان باشد.
وي يكي از روش هاي مطمئن ورود به بورس را سرمايه گذاري غيرمستقيم اعلام كرد و گفت :‌ افراد غير حرفه اي مي توانند سرمايه هاي مازاد خود را از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري وارد بازار سرمايه كنند.
نايب رييس هيات مديره سازمان بورس ادامه داد :‌ در اين روش، افرادي كه تخصص لازم را در بورس ندارند به جاي خريد و فروش مستقيم سهام شركت هاي بورسي، سرمايه هاي خود را در اختيار صندوق هاي سرمايه گذاري قرار مي دهند تا افراد حرفه اي با سرمايه هاي آنان اقدام به خريد و فروش سهام در بازار كنند.
فهيمي درباره عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري گفت: هم اكنون بيش از 12 هزار سرمايه گذار دراين صندوق ها حضور دارند كه از طريق اين صندوق ها، بالغ بر 600 ميليارد تومان سرمايه جديد به بازار سرمايه تزريق شده است.
وي با بيان اينكه درحال حاضر دو نوع صندوق سرمايه گذاري در بازار سرمايه فعال است، افزود :‌ تعدادي از اين صندوق ها با درآمد ثابت هستند يعي سود ثابتي را به دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري پرداخت مي كنند. اما تعداد قابل توجهي از صندوق ها، صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام هستند كه درآمد ثابتي ندارند به طوريكه افراد ريسك سرمايه گذاري در اين صندوق ها را مي پذيرند اما اطمينان خاطر دارند كه سرمايه هايشان از سوي افراد حرفه اي در بازار مديريت مي شود.

پیوست