صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها, اخبار صندوق
عنوان خبر 9 صندوق سرمایه گذاری بازدهی بیش از بازار کسب کردند
منبع -
مقدمه بر اساس گزارش مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، 9 صندوق سرمایه گذاری در سهام بازدهی بیش از بورس تهران را در هفته دوم تیرماه جاری به دست آوردند.
متن خبر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، کارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه بازدهی بازار در هفته دوم تیرماه جاری 43 صدم درصد بود، گفت: 9 صندوق سرمایه‌گذاری توانستند بازدهی افزون بر بازدهی بازار را کسب کنند.
"ایمان مقدسيان" در مورد فعاليت صندوق‌هاي سرمایه گذاری در اندازه بزرگ افزود: صندوق سرمایه‌گذاری ممتاز در ماه پیش و صندوق سرمایه‌گذاری امین گلوبال در هفته گذشته بیشترین بازده‌ها را به دست آوردند.
وي اضافه كرد: همچنین در دوره یک‌ساله منتهی به نهم تيرماه 89، صندوق سرمایه‌گذاری آگاه با 87 درصد بیشترین بازده را به خود اختصاص داد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پویا با 76 و سهم آشنا با 65 در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
كارشناس مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در مورد بازدهي صندوق‌های سرمایه گذاری  گفت: بیشترین بازده‌ها به ترتیب متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی، سهم آشنا و آگاه بود. این سه صندوق سرمایه‌گذاری طی مدت فعالیت خود توانسته‌اند به ترتیب 194، 166 و 151 درصد بازدهی کسب کنند.
وي گفت: ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا تاریخ فوق، به بیش از 4هزار و 270 میلیارد ريال رسید که بیشتر از يك هزار و 646 میلیارد ريال از این مقدار متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است.
مقدسیان افزود: بیشترین ارزش در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و مهرایرانیان در مکان های بعدی قرار دارند.
وي در مورد سهم سرمايه‌گذاري حقيقي‌ها در صندوق‌ها گفت: سرمایه‌گذاران حقیقی بیش از 68 درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
كارشناس مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس اظهار داشت : سرمایه‌گذاران حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پارس، کارآفرین و نوین سامان بیشترین درصد تملک را در اختیار دارند.

پیوست