صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع سالیانه صندوق پیشتاز و تصویب صورتهای مالی
منبع -
مقدمه صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز شماره ثبت نزد سازمان 10600 1- تشکیل جلسه: مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز ثبت شده بشماره 10600 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه مورخ 29/07/1392رأس ساعت 16 در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان کریمخان زند، ابتداي خيابان قائم مقام فرا...
متن خبر

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز

شماره ثبت نزد سازمان 10600

 

1- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز ثبت شده بشماره 10600 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه مورخ 29/07/1392رأس ساعت 16 در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان کریمخان زند، ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه نگين، كوچه زيبا، پلاك يك با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

 

2- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری بعمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند.

-       آقای هادی مهری رییس مجمع

-       آقای محمود صدر ناظر مجمع(نماینده متولی)

-       آقای مهدی آذرخش ناظر مجمع(نماینده مدیر)

-       آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن دبیر مجمع

 

3- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

3-1- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق

3-2- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق

3-3- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

3-4- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی

3-5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق

3-6- سایر موارد

 

 

 

4- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

4-1- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

4-2- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

4-3- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به 31/02/1392 مورد تصویب قرار گرفت.

4-4- موسسه حسابرسی دش بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به 31/02/1393 با حق الزحمه 80 میلیون ریال انتخاب گردید.

4-5- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

4-6- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بشرح جدول زیر است:

 

 

نام­دارنده­ واحدهای سرمایه گذاری

شماره ثبت/

شماره شناسنانمه

شناسه ملی/کد ملی

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای ممتاز

محل امضاء

شرکت‌کارگزاری مفید(سهامی خاص)

109737

10101534680

هادی مهری

950

95

 

رضا ابراهیمی قلعه حسن

1544

0941329631

-

50

5

 

 

پیوست
مشاهده پیوست