صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر بلامانع بودن افزایش دوره فعالیت
منبع -
مقدمه جناب آقای ستایش رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران با سلام و احترام؛ بازگشت به نامۀ شمارۀ 5347/504 مورخ 26/04/1392 شرکت کارگزاری مفید (سهامی¬خاص)، مدیر صندوق سرمایه¬گذاری مشترک پیشتاز، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسۀ مجمع صندوق سرمایه¬گذاری مشترک پیشتاز مورخ 18/04/1392 مب...
متن خبر

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

 

با سلام و احترام؛

 بازگشت به نامۀ شمارۀ 5347/504 مورخ 26/04/1392 شرکت کارگزاری مفید (سهامی­خاص)، مدیر صندوق سرمایه­گذاری مشترک پیشتاز، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسۀ مجمع صندوق سرمایه­گذاری مشترک پیشتاز مورخ 18/04/1392 مبنی بر افزایش دوره فعالیت صندوق یاد شده از 2 سال به 5 سال و اصلاح ماده 5 اساسنامه صندوق متناسب با تغییر یاد شده، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

                             

ایوب باقرتبار

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

پیوست
مشاهده پیوست