صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع افزایش هزینه های دسترسی
منبع -
مقدمه صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز در روز سه شنبه مورخ 1392.03.28 رأس ساعت 15 در دفتر مركزي شركت كارگزاري مفيد واقع در خيابان کریمخان زند، ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه نگين، كوچه زيبا، پلاك يك با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرم...
متن خبر

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز در روز سه شنبه مورخ 1392.03.28 رأس ساعت 15 در دفتر مركزي شركت كارگزاري مفيد واقع در خيابان کریمخان زند، ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه نگين، كوچه زيبا، پلاك يك با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-     رییس مجمع: هادی مهری

2-     ناظر مجمع: مهدی آذرخش

3-     ناظرمجمع:یوسف یوسفیان

4-     منشی مجمع: حسن آذرخش

دستور جلسه:

·        موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است؛ به منظور اضافه نمودن هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به نرم افزار در محاسبات صندوق سرمایه‌گذاری مشترك توسعه ممتاز به شرح زیر:

1-     هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 180 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

 

ب- مصوبات:

تغییرات در جدول شماره 8-3 در ردیف مربوط به هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از مبلغ 130 میلیون ریال به مبلغ 180 میلیون ريال اعمال گردید و جدول فوق الذکر با تغییرات انجام شده به شرح ذیل به تصویب رسید:عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3/0درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-3 و 10 درصد از مابه‌التفاوت روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده‌ در زمان افتتاح سپرده. *

کارمزد متولي

سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق*

کارمزد ضامن

سالانه 2.5 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 60 میلیون ریال

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق

معادل 3/0 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد. **

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها***

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به

نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 180 میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. ****

لازم به ذکر است به هزینه های صندوق، مالیات بر ارزش افزوده اضافه و در محاسبات صندوق لحاظ می گردد.

 
جلسه در ساعت 16 با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك پیشتاز به شرح جدول زیر است:

ردیف

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز

شماره ثبت

شناسه ملی

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای ممتاز

محل امضاء

1

شركت كارگزاري مفيد (سهامي خاص)

109737

10101534680

حسن آذرخش

950

95

 

 

2

سیدمحمدباقر غروی نخجوانی

4013

0066442737

-

50

5

 

جمع

1.000

100

 

 

پیوست
مشاهده پیوست